“Onze belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen”

Binnenkort opnieuw schonere lucht in Brussel?
Manufacturing & Process
|
18 september 2018

Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken, laat er geen twijfel over bestaan: “Onze belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen”. Feit is dat de Brusselse regering de strijd tegen luchtvervuiling verder wil opvoeren, onder meer door dieselwagens te bannen vanaf 2030. Op langere termijn komt er mogelijk ook een ban op benzinewagens…

Air Liquide beschouwt het verbeteren van de luchtkwaliteit eveneens als een belangrijke prioriteit, en heeft daaromtrent dan ook meerdere initiatieven lopen. “De minister wilde graag van ons horen hoe wij de luchtkwaliteit in de Brusselse regio kunnen helpen verbeteren”, verduidelijkt Joachim Comer, District Manager bij Air Liquide. “Daarop hebben we hem uitgenodigd bij ons op kantoor en hebben we hem onze voornaamste initiatieven voorgesteld.”

Twijfelachtige alternatieven

Als een stad zoals Brussel overstapt op waterstof als energiebron om bussen en taxi’s aan te drijven, kan de uitstoot van fijn stof en CO2 sterk teruggedrongen worden. “Op zich lukt dat ook met gewone elektrische voertuigen op basis van batterijen, maar dan enkel op voorwaarde dat de elektrische energie waar de voertuigen mee geladen worden afkomstig is uit duurzame bronnen, zoals wind- of zonne-energie” stelt Joachim Comer. “Zoniet doen we eigenlijk niet veel meer dan het CO2 probleem verhuizen naar een andere locatie.” Kernenergie maakt weliswaar komaf met die problemen, maar creëert dan weer ernstige milieuproblemen op lange termijn en brengt bovendien aanzienlijke risico’s met zich mee.

Andere aandachtspunten met betrekking tot elektrische voertuigen op batterijen zijn de beperkte autonomie en de lange laadtijden. Daarbij ziet het ernaar uit dat de prijs van batterijen zal stijgen omwille van het dreigende tekort aan kobalt. Tenslotte zorgt de productie van de batterijen –met name de winning van de zeldzame metalen die erin verwerkt worden– voor een aanzienlijke, bijkomende milieubelasting
 

Blue Hydrogen

“Waterstof kan daarentegen volledig uit hernieuwbare energiebronnen gewonnen worden –we spreken dan over Blue Hydrogen– en biedt nu al een rijbereik van 500 km. Als we de waterstoftank vergroten en/of de druk verhogen, kan het rijbereik nog aanzienlijk toenemen. Daarbij duurt een tankbeurt minder dan vijf minuten.” Het is dan ook niet onlogisch dat naast Brussel ook andere steden hardop nadenken over de transitie naar waterstof. In Antwerpen rijden vandaag al een aantal bussen op waterstof in de stad en autobusfabrikant Van Hool heeft onlangs een bestelling genoteerd voor 40 waterstofbussen die zullen ingezet worden in Keulen en Wuppertal.

“Minister Pascal Smet heeft ons gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te werken om het voertuigenpark van de STIB –dat is de maatschappij die in Brussel het openbaar vervoer regelt– op waterstof te laten rijden. Binnenkort zullen wij hem hieromtrent een gedetailleerd rapport voorleggen.”

“Nieuwe en schone brandstoftechnologieën zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Waterstof is zo’n schone brandstof, die sinds kort in Brussel vrachtwagens de mogelijkheid biedt om snel bij te tanken. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen, om na te gaan hoe de technologie kan bijdragen tot een meer leefbare stad”, aldus Pascal Smet, minister van Mobiliteit en Openbare Werken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het prijskaartje

“Waterstof heeft één nadeel, en dat is de kostprijs van een tankstation. Zolang er niet genoeg voertuigen komen tanken valt dit moeilijk terug te verdienen. Anderzijds kun je je natuurlijk afvragen hoeveel zieken en vroegtijdige overlijdens we kunnen vermijden als we dankzij deze stations de luchtvervuiling significant weten terug te dringen”, vervolgt Joachim Comer. “In dat verband is het goed om weten dat de OECD –de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling– stelt dat zonder ingrijpende tegenmaatregelen luchtverontreiniging tegen 2050 de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden zal worden. En aangezien de kosten van onze gezondheidszorg daardoor sterk zullen toenemen, moeten we ons afvragen of het dan niet beter is –economisch én moreel– dat we deze kosten spenderen aan preventie, zodat we al die zieken en vroegtijdige overlijdens kunnen voorkomen.” 

Longen van de Stad

Tot slot werd ook het ‘Longen van de Stad’ project besproken met de minister. Het gaat om een geavanceerd luchtzuiveringssysteem dat fijn stof uit de lucht filtert. Op dit moment loopt hieromtrent een proefproject in de Eindhovense binnenstad.

Contacteer Roy Van Son voor meer informatie.

 

Delen