Nieuwe koeltechnieken voor stadsverkeer en long-range transport

Air Liquide lanceert Blueeze & Cryocity
Food & Pharma
|
25 mei 2020

In de snel evoluerende samenleving van vandaag – denk aan veranderende voedingsgewoonten, economische ontwikkelingen en vraagstukken omtrent duurzaamheid – zien bedrijven die gekoelde voedingswaren vervoeren nogal wat uitdagingen op zich afkomen…

Daarom stelt Air Liquide twee nieuwe koeltechnieken voor die helpen om die uitdagingen in te vullen: Blueeze en Cryocity. Blueeze is gericht op transporten over grotere afstanden – al dan niet internationaal –, terwijl Cryocity bedoeld is voor stedelijke ‘last mile’ transporten. In beide gevallen gaat het om een autonome oplossing waarbij gas gebruikt wordt als een soort batterij om koude te stockeren. Dankzij de autonome werking kunnen Blueeze en Cryocity gecombineerd worden met elk type voertuig aandrijving (elektrisch, diesel, benzine, hybride, waterstof of CNG/LNG).

Blueeze

Blueeze maakt gebruik van vloeibare stikstof (-196°C), waarmee de lading van een grote vrachtwagen meerdere dagen – twee tot vijf, afhankelijk van de buitentemperatuur – tot -18°C kan gekoeld blijven. De koeling functioneert onafhankelijk van de motor van het voertuig en stoot geen vervuilende stoffen of CO2 uit. Bovendien wordt de stikstof vloeibaar gemaakt door middel van hernieuwbare energie. Daardoor blijft Blueeze geheel gevrijwaard van CO2-emissies.

“Blueeze is in alle opzichten emissievrij” stelt Andy Augustus, Market Manager Food & Pharma NEC. “Het systeem stoot geen CO2 uit, en maakt – in tegenstelling tot traditionele koelinstallaties – geen gebruik van de motor van het voertuig. Daardoor is er dus ook geen fijnstof uitstoot.”

Krachtiger en zuiniger

“Bovendien is Blueeze bijzonder performant en precies. De temperatuur kan in stapjes van 0.1°C worden ingesteld, tot een minimum van -18°C. En die temperatuur kan gedurende meerdere dagen worden aangehouden, zonder dat er tussendoor koelmiddel moet bijgetankt worden. Het Blueeze systeem is ook aanzienlijk krachtiger dan een conventionele koeling. ”

“Blueeze is beschikbaar in meerdere landen en is sinds kort ook verkrijgbaar in België en Nederland. Eén van onze klanten, die al meerdere maanden zes trucks heeft rijden met Blueeze, heeft besloten om bijkomend te investeren in 29 nieuwe trucks met Blueeze. Overigens zal de levensduur van de Blueeze installaties in veel gevallen aanzienlijk hoger uitkomen dan die van de vrachtwagens. Daarom hebben we voorzieningen getroffen om de installaties over te bouwen naar nieuwe vrachtwagens. Bovendien hoeven de Blueeze systemen nauwelijks onderhoud, wat de TCO nog verder doet dalen.”

Cryocity

Cryocity gebruikt koolzuursneeuw (op basis van vloeibare CO2) als koelmiddel. En aangezien deze CO2 een bijproduct is dat ontstaat tijdens het productieproces van andere gassen, is er geen bijkomende CO2-uitstoot. Beter nog, omdat de energie die nodig is voor het recuperatieproces en het transport van het gas volledig gecompenseerd wordt, is Cryocity een zero carbon footprint product.   

“Cryocity werkt – net als Blueeze – volledig autonoom. En dat heeft belangrijke voordelen in het stadsverkeer. Het systeem functioneert volledig geluidloos, wat betekent dat er dus ook ’s morgens vroeg of ’s avonds laat kan geleverd worden zonder geluidshinder voor de omwonenden. Bovendien kan de koelcapaciteit op vol vermogen blijven functioneren, ook wanneer de motor van het voertuig aan een laag toerental draait en zelfs wanneer het voertuig stilstaat”, verduidelijkt Andy.

“Veel grotere steden in Europa nemen maatregelen tegen lawaaiige leveringen die te veel fijnstof en CO2 uitstoten. Stadsbewoners zijn dan weer gewonnen voor verse voedingsproducten die op een ecologisch verantwoorde manier worden verwerkt. Cryocity biedt een passend antwoord op al die vereisten en wensen. En wanneer je een wagenpark hebt van vijftien voertuigen of meer ligt de total cost of ownership niet hoger dan die van een traditionele koeling”

“De Cryocity koelinstallatie is compact en licht, zodat de laadcapaciteit van het voertuig niet in het gedrang komt. Desondanks kan Cryocity voldoende koeling genereren om de lading in een voertuig met een laadruimte van 16m3 tot 4°C te koelen, en dat gedurende 10u. Belangrijk is dat die koelfunctie niet in het gedrang komt wanneer het voertuig veelvuldig moet stoppen. Daarom is Cryocity ook prima geschikt voor e-commerce toepassingen waarbij vaak tientallen stops gemaakt worden.”

Klaar voor de toekomst

Het is de verwachting dat leveringen in steden in de toekomst op een heel andere manier zullen verlopen dan vandaag. Een vaak voorkomend idee daarbij is dat er gebruik zal worden gemaakt van hubs langs de stadsrand. In zo’n hub zouden ladingen uit vrachtwagens van verschillende leveranciers slim gecombineerd worden in kleinere bestelwagens. Daardoor kan het aantal vrachtwagens en bestelwagens in de stad worden verminderd, terwijl het aantal leveringen op peil blijft, of zelfs nog toeneemt.

In dat opzicht is het handig dat een bestelwagen in meerdere zones kan worden opgedeeld, met bijvoorbeeld een koele zone (4°C), een diepvrieszone (-18°C) en een niet-gekoelde zone. Daarom zal Cryocity in de nabije toekomst worden uitgebreid met de mogelijkheid om twee temperatuurzones te creëren op basis van één installatie.

Meer informatie over Blueeze of Cryocity? Neem contact op met Andy Augustus.

Lees meer 

Delen