Recente artikels
2 juni 2021
Ter gelegenheid van de Sustainability Day op 23 maart 2021 heeft Air Liquide haar nieuwe “Environmental, Social & Governance” - strategie voorgesteld. Vanzelfsprekend neemt de reductie van CO2-emissies hier een belangrijke plaats in.
22 april 2021
Air Liquide’s hoogtechnologische SMR-X waterstoffabriek – gevestigd op de terreinen van Covestro in het Antwerpse havengebied – werd op 22 april 2021 officieel in gebruik genomen.
5 april 2021
Als we het gebruik van fossiele brandstoffen en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot willen afbouwen, hebben we een duurzaam en betaalbaar alternatief nodig dat aan de nodige veiligheids- en kwaliteitsvereisten voldoet en dat bovendien breed inzetbaar is en vlot verdeeld kan worden.
22 maart 2021
Victor Vijfvinkel is Marketing Communications Specialist bij Renewi. In deze video legt hij uit hoe het bedrijf groenafval composteert en hoe het afvalwater dat daarbij vrijkomt gezuiverd wordt met behulp van pure zuurstof.
8 februari 2021
Het opvangen en opslaan van CO2 vormt een belangrijk onderdeel van de energietransitie plannen van Air Liquide. Om CO2-opslag in de praktijk mogelijk te maken, zet de groep haar eigen technologie in en neemt ze deel aan een aantal grootschalige projecten.
18 januari 2021
Air Liquide heeft een aantal ambitieuze en verstrekkende initiatieven voorbereid in het kader van het energietransitie programma van de groep. Deze initiatieven zullen wereldwijd worden uitgerold, en dus ook in de BeNeLux…
23 november 2020
InOpSys, een Belgische scale-up met hoofdzetel in Mechelen, specialiseert zich in het zuiveren en valoriseren van afvalwaterstromen van farmaceutische en chemische bedrijven.
12 oktober 2020
Industriële bedrijven leveren vandaag volop inspanningen om hun CO2-doelstellingen te behalen. De Green Origin gassen van Air Liquide kunnen daar een belangrijke bijdrage voor leveren…
22 juni 2020
Het verhaal begint op 9 april 2020. Die nacht ontstaat er een breuk in de verzamelbekkens van een voedingsfabriek nabij Cambrai in Frankrijk, waardoor zo’n 100.000 m3 afvalwater in de Schelde terechtkomt. Dat afvalwater bevat grote hoeveelheden bacteriën die massaal zuurstof onttrekken aan het water, wat leidt tot grootschalige vissterfte. In de daaropvolgende dagen verplaatst de vervuiling zich geleidelijk aan stroomafwaarts, richting België…
11 mei 2020
De keuze van een geschikte verpakking voor voedingsproducten is geen eenvoudige taak, ook al omdat de kwaliteit en uitstraling van de verpakking een grote impact hebben op het succes van het product in kwestie. Eén van de belangrijkste eigenschappen in dat verband – en dat zowel voor de fabrikant als voor de klant – is de houdbaarheid van het product.
2 maart 2020
Dutch Berries is een onderdeel van de Gijbert Kreling groep, die vijf teeltlocaties omvat met in totaal zo’n 50 ha aan kasten. Tot voor kort teelde de groep enkel Elsanta aardbeien, maar vanaf 2020 wordt ook Malling Centennary geteeld. Naast aardbeien teelt de groep ook kalanchoë en chrysanten.
4 november 2019
Glastuinbouw Nederland wil het gebruik van fossiele brandstoffen bij glastuinbouwbedrijven afbouwen, zodat de sector zijn CO2-doelstellingen kan behalen. Maar voor het zover is, moet er eerst nog een belangrijk knelpunt opgelost worden. Want door af te stappen van fossiele brandstoffen dreigt een tekort (!) aan CO2 te ontstaan bij de sector. Het moet niet ironischer worden…
7 oktober 2019
Op jaarbasis wordt wereldwijd niet minder dan 1,2 miljard ton voedsel verspild. Een pijnlijke aangelegenheid in ethisch opzicht, maar ook op economisch vlak is het een zware dobber, aangezien de kost van deze verspilling oploopt tot zo’n € 825 miljard per jaar. Ontwikkelingen die voedselverspilling helpen tegengaan zijn hoe dan ook bijzonder welkom…
7 januari 2019
De energietransitie – waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame energiebronnen – zorgt in elke bedrijfstak voor de nodige uitdagingen, maar in de tuinbouwsector ligt de situatie nog net iets complexer. Gewassen in de glastuinbouw hebben namelijk CO2 nodig om te overleven…
12 november 2018
Omwille van de gezondheidsrisico’s raden steeds meer overheden af om zwavelzuur of zoutzuur te gebruiken in waterzuiveringsinstallaties. CO2 blijkt echter een prima alternatief te zijn, en biedt superieure mogelijkheden om de zuurtegraad van afvalwater te monitoren. Bovendien brengt CO2 geen gezondheidsrisico’s met zich mee, is het makkelijker in het gebruik en daarnaast ook duurzamer en economischer…
3 september 2018
De HVACR-industrie (Heating, Ventilation, Airconditioning, Refrigeration) staat voor een belangrijke uitdaging. Eén en ander is het gevolg van de nieuwe Europese F-Gas wetgeving uit 2014. Deze wetgeving –een sleutelelement binnen het European Climate Change Program– moet ervoor zorgen dat de uitstoot van bepaalde koelgassen –dat zijn gassen die ontstaan door het gebruik van koelmiddelen– wordt ingeperkt. Het gaat met name om gefluoreerde koelgassen –vandaar de benaming ‘F-Gassen’– die bijdragen aan de klimaatopwarming.
20 augustus 2018
In deze korte video onthult Roy Campe, R&D-manager bij CMB Technologies, het eerste zeewaardige schip ter wereld met waterstofverbranding. De’ Hydroville’ wordt ingezet om pendelaars te vervoeren tussen de beide Schelde-oevers en helpt daarnaast om het doel van CMB – 50% minder CO2-uitstoot – te bereiken. Maar er blijken nog veel grotere plannen op tafel te liggen…
19 maart 2018
In deze korte video vertelt Carl De Maré, vice-president en Head Emerging Technologies bij ArcelorMittal Group, waarom de know-how van Air Liquide steeds belangrijker wordt voor de toekomst van de staalsector...
5 maart 2018
Eind 2017 werd in Eindhoven (NL) het langverwachte ‘Longen van de Stad’ project gestart. Hierbij wordt fijn stof uit de lucht gefilterd, door middel van een intelligent luchtzuiveringssysteem. Bedoeling is om de luchtkwaliteit in onze steden aanzienlijk te verbeteren…
30 oktober 2017
Eerder verscheen Aquiris al op de radar omdat het bedrijf de capaciteit en kwaliteit van haar waterzuiveringsinstallatie flink wist op te schroeven. Vandaag staat het bedrijf opnieuw in de kijker omdat ze hun CO2-uitstoot sterk hebben teruggedrongen…
11 september 2017
Zuivere lucht. Het is één van de speerpunten uit de duurzaamheidsstrategie van Air Liquide, en dus werkt het bedrijf volop aan diverse oplossingen die de luchtkwaliteit verbeteren. Eén van die oplossingen - een revolutionaire stadsbus die rijdt op ‘hydrozine’ - werd ontwikkeld door Team FAST.
5 september 2017
Aquiris – een waterzuiveringsbedrijf uit Brussel – is er in samenwerking met Air Liquide in geslaagd om de capaciteit van haar zuiveringsinstallaties met 12% te verhogen.
28 augustus 2017
Vanzelfsprekend besteedt elk zichzelf respecterend bedrijf vandaag ruim aandacht aan milieu en duurzaamheid. Eén van de belangrijkste elementen daarvan draait om het terugdringen van CO2-emissies.
7 augustus 2017
BrightBox – een expertisecentrum voor daglichtloze meerlagenteelt – streeft ernaar om de efficiëntie van de tuinbouwsector exponentieel te verhogen. Eén van de manieren om dat te bereiken bestaat eruit om extra CO2 aan het proces toe te voegen…
26 juni 2017
“Er zijn vandaag nog te veel bedrijven en organisaties die claimen dat ze groene producten en diensten aanbieden, terwijl die in werkelijkheid geen aantoonbare meerwaarde bieden voor het milieu” verklaart Evert Vermaut, activity manager bij Vinçotte. “Nochtans bestaan er voldoende internationale kaders die een leidraad bieden bij de ontwikkeling en communicatie van milieuclaims, zoals de “ISO 14020-milieunormen reeks” of het “10YF Programma voor duurzame consumptie en productie.”
×

Schrijf in voor de nieuwsbrief van Air Liquide in de Benelux

Beleefdheid *
Industrie(ën)